Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramy mynasybetli «Belent hormatyň eýeleri» atly sergi gurnaldy. Sergide halypa suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň we amaly-haşam sungatynyň ussatlarynyň döretmeginde Beýik Watançylyk urşunyň sahnalary, uruş weteranlarynyň portretleri we ýeňiş baýramyny toýlaýan halkyň şadyýan pursatlaryny synlamak bolýar.