Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň Ilkinji Zenanlar gurmasy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysy geçirildi. Geplşik “Miras” teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edilip, şol teleýaýlymyň alyp baryjysy Aýna Geldimyradowa alyp bardy.