Diýarymyzda dürli baýramçylyk çäreler yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasynda ýerleşýän ussat suratkeşleriň, heýkeltaraşlarynyň döredijiligine aýratyn uly üns berilýär.