07.01 2020

Gökderedäki “Çeşme” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi





23.12.2019

Dünýä ýaň salan halym





16.12.2019

Haly muzeýindäki dabara





16.12.2019

“Ahlak gözelligi – rowaçlygyň gönezligi” atly bäsleşik sergi





09.12.2019

“Arkadagly Watanym rowaçlyga beslenýär” atly göçme sergi





04.12.2019

Hemişelik Bitarap Diýar





19.11.2019

Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty





09.11.2019

Berekediň egsilmesin Topragym





07.11 2019

Türkmenistan Watanym Rowaçlyga ýetenim





06.11.2019

Reňkleriň yşkynda





06.11.2019

Ermenistan Respublikasynyň şekillendiriş sungatynyň eserleriniň sergisi





05.11.2019

Seminar okuw sapagy





01.11.2019

Nakgaş suratkeş Täçjemal Gylyçdurdyýewanyň şahsy döredijilik sergisi





11.10.2019

Türkmenistanyň Halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň ýatlama sergisi





08.10.2019

Bauhaus sergisi





04.10.2019

Şehitlere tagzym bolsun bu güller





30.09.2019

Dilleri senaly Ýaşulularymyz





11.09.2019

Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy!





30.08.2019

Bagtyýar döwletiň bilim binýady





22.09.2019

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri G.Hojagulyýewiň şahsy sergisi



1-nji gat

1- Garaşsyzlyk sergi bölümi
2- Türkmenistanyň gadymy sungaty sergi bölümi
3- Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynyň ilkinji ussatlary sergi bölümi
4-1, 4-2 - Türkmenistanyň amaly-haşam sungaty sergi bölümleri
4-3- 1960-1970-nji ýyllaryň türkmen şekillendiriş sungaty sergi bölümi

2-nji gat

5- Türkmenistanyň häzirki zaman şekillendiriş sungaty bölümi
6,7 - Wagtlaýyn sergi bölümleri
8,9 - Günbatar-Ýewropa halklarynyň şekillendiriş sungaty bölümi
10- Rus şekillendiriş sungatynyň sergi bölümi
11- Dürli halklaryň şekillendiriş sungaty sergi bölümi

 
 



© Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER



07.01 2020

Gökderedäki “Çeşme” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi





23.12.2019

Dünýä ýaň salan halym





16.12.2019

Haly muzeýindäki dabara





16.12.2019

“Ahlak gözelligi – rowaçlygyň gönezligi” atly bäsleşik sergi