11.09.2019

Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy!





30.08.2019

Bagtyýar döwletiň bilim binýady





22.09.2019

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri G.Hojagulyýewiň şahsy sergisi





18.07.2019

Saglygym - baş baýlygym





21.06.2019

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly





19.06.2019

Türk Ebru sungatynyñ sergisi





10.06.2019

YLYM OSÜŞLERIÑ ÇEŞMESI





30.05.2019

GARAŞSYZ DIÝARYÑ GÜL GUNÇALARY





29.05.2019

Tanymal suratkeş I.Pawlotskaýanyñ şahsy sergisi





24.05.2019

Ak şäherim Aşgabat





13.05.2019

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy - Döwletliligiñ bitewiligi





06.05.2019

Sarpasy belent gerçekler





03.05.2019

Türkmen suratkeşleriniñ galamynda Turkiýe





03.05.2019

Türkmenistanyň tanymal suratkeşi Kakamyrat Baýlyýewiñ şahsy döredijilik sergisi





25.04.2019

Gözelligi dünýä nusga bedewler





19.04.2019

Saud Arabystany Patyşalygynyñ Türkmenistandaky Medeniýet günleri





01.04.2019

Sungatyñ rowaçlanýan mekanynda





29.03.2019

Ýaş suratkeşleriñ halypa şägirtlik ýoly





01.03.2019

Zenan kalbynyň joşguny





06.02.2019

USSAT SURATKEŞLER JÖWZA we HOŞGELDI ŞAHBERDIÝEWLERIŇ ÝATLAMA SERGISI



1-nji gat

1- Garaşsyzlyk sergi bölümi
2- Türkmenistanyň gadymy sungaty sergi bölümi
3- Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynyň ilkinji ussatlary sergi bölümi
4-1, 4-2 - Türkmenistanyň amaly-haşam sungaty sergi bölümleri
4-3- 1960-1970-nji ýyllaryň türkmen şekillendiriş sungaty sergi bölümi

2-nji gat

5- Türkmenistanyň häzirki zaman şekillendiriş sungaty bölümi
6,7 - Wagtlaýyn sergi bölümleri
8,9 - Günbatar-Ýewropa halklarynyň şekillendiriş sungaty bölümi
10- Rus şekillendiriş sungatynyň sergi bölümi
11- Dürli halklaryň şekillendiriş sungaty sergi bölümi

 
 



© Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER



11.09.2019

Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy!





30.08.2019

Bagtyýar döwletiň bilim binýady





22.09.2019

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri G.Hojagulyýewiň şahsy sergisi





18.07.2019

Saglygym - baş baýlygym