11.10.2019

Türkmenistanyň Halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň ýatlama sergisi

08.10.2019

Bauhaus sergisi

04.10.2019

Şehitlere tagzym bolsun bu güller

30.09.2019

Dilleri senaly Ýaşulularymyz

11.09.2019

Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy!

30.08.2019

Bagtyýar döwletiň bilim binýady

22.09.2019

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri G.Hojagulyýewiň şahsy sergisi

18.07.2019

Saglygym - baş baýlygym

21.06.2019

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly

19.06.2019

Türk Ebru sungatynyñ sergisi

10.06.2019

YLYM OSÜŞLERIÑ ÇEŞMESI

30.05.2019

GARAŞSYZ DIÝARYÑ GÜL GUNÇALARY

29.05.2019

Tanymal suratkeş I.Pawlotskaýanyñ şahsy sergisi

24.05.2019

Ak şäherim Aşgabat

13.05.2019

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy - Döwletliligiñ bitewiligi

06.05.2019

Sarpasy belent gerçekler

03.05.2019

Türkmen suratkeşleriniñ galamynda Turkiýe

03.05.2019

Türkmenistanyň tanymal suratkeşi Kakamyrat Baýlyýewiñ şahsy döredijilik sergisi

25.04.2019

Gözelligi dünýä nusga bedewler

19.04.2019

Saud Arabystany Patyşalygynyñ Türkmenistandaky Medeniýet günleri1-nji gat

1- Garaşsyzlyk sergi bölümi
2- Türkmenistanyň gadymy sungaty sergi bölümi
3- Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynyň ilkinji ussatlary sergi bölümi
4-1, 4-2 - Türkmenistanyň amaly-haşam sungaty sergi bölümleri
4-3- 1960-1970-nji ýyllaryň türkmen şekillendiriş sungaty sergi bölümi

2-nji gat

5- Türkmenistanyň häzirki zaman şekillendiriş sungaty bölümi
6,7 - Wagtlaýyn sergi bölümleri
8,9 - Günbatar-Ýewropa halklarynyň şekillendiriş sungaty bölümi
10- Rus şekillendiriş sungatynyň sergi bölümi
11- Dürli halklaryň şekillendiriş sungaty sergi bölümi

 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER11.10.2019

Türkmenistanyň Halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň ýatlama sergisi

08.10.2019

Bauhaus sergisi

04.10.2019

Şehitlere tagzym bolsun bu güller

30.09.2019

Dilleri senaly Ýaşulularymyz