“Ýeňiş getiren merdanalar”

1-nji gat

1- Garaşsyzlyk sergi bölümi
2- Türkmenistanyň gadymy sungaty sergi bölümi
3- Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynyň ilkinji ussatlary sergi bölümi
4-1, 4-2 - Türkmenistanyň amaly-haşam sungaty sergi bölümleri
4-3- 1960-1970-nji ýyllaryň türkmen şekillendiriş sungaty sergi bölümi

2-nji gat

5- Türkmenistanyň häzirki zaman şekillendiriş sungaty bölümi
6,7 - Wagtlaýyn sergi bölümleri
8,9 - Günbatar-Ýewropa halklarynyň şekillendiriş sungaty bölümi
10- Rus şekillendiriş sungatynyň sergi bölümi
11- Dürli halklaryň şekillendiriş sungaty sergi bölümi

 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER20.05.2020

«Bagt şäherim Aşgabat»

13.05.2020

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” atly halkara fotosergi we maslahat

11.05.2020

«Parla ýaşyl baýdagym»

06.05.2020

Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde çagalaryň çeken suratlarynyň bäsleşik sergisi