© Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER                    17.05.2021                    

«Aşgabat – gülleýişiň şäheri»

               

                             


                    15.05.2021                    

Türkmenistanyň halk suratkeşi Işanguly Işangulyýewiň “Türkmenistan – ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar” atly döredijilik sergisi

               

                             


                    12.05.2021                    

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi we maslahat

               

                             


                    11.05.2021                    

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda gurnalan göçme sergi