GEÇEN SERGILER                    27.08.2021                    

Hindistanyň medeniýetini we taryhy ýadygärliklerini beýan edýän foto sergisi

               

                             


                    25.08.2021                    

Wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

               

                             


                    25.08.2021                    

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Gennadiý Babikowyň 110 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergisi

               

                             


                    20.08.2021                    

«Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly onlaýn ylmy-amaly maslahaty