Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýyly mynasybetli Aşgabat şäherindäki Syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde göçme sergi gurnady.