Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Arkadag şäheri – geljegiň şäheri» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.Täze neşiriň tanyşdyrylyş dabarasyna medeniýet ulgamynyň ýolbaşçylary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, döredijilik işgärleri hem-de talyp ýaşlar gatnaşdylar.