Türkmenistanyň Şekillendiriş-sungaty muzeýinde awgust aýynyň 14-ne sagat 15:00-da Türkmenistanyň sungatda at gazanan heýkeltaraşy Nurmuhammet Ataýewiň 80-ýyllygy we Türkmenistanyň halk suratkeşi, nakgaş Ýewgeniýa Adamowanyň 110-ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergileriniň açylyşy.