Türkmenistanyň Şekillendiriş-sungaty muzeýinde sentýabr aýynyň 21-ne sagat 11:00-da Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32-ýyllyk baýramçylygy mynasybetli "Arkadag Serdarly Watanyň şöhraty Garaşsyzlyk" atly şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň, şeýle hem ýurdumyzyň suratkeşleriniň mukaddes Garaşsyzlygymyza bagyşlap döreden eserleriniň sergisi geçirilýär.