BILDIRIŞ!

Türkmenistanyň Şekillendiriş-sungaty muzeýinde sentýabr aýynyň 6-syna sagat 15:00-da Erkin suratkeş Gülşat Annamyradowanyň döredijilik sergisiniň açylyşy.
Ozalky sahypa Indiki sahypa