Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 2023-nji ýylyň 18-nji fewralynda “Pragynyň ajaýyp şygyrlary ýaş nesiller üçin beýik taglymatdyr” ady bilen Magtymguly Pragynyň 300 ýyllygy mynasybetli dabara geçirildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergi gurnaldy.