Türkmenistanyň medeniýet Ministrligi, bilen Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi bilelikde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Magtymgulynyň çeper keşbi şekillendiriş sungatynda” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda Ismail Orazow - Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň direktory. “Şekillendiriş sungatynda Magtymgulynyň watançylyk temasy.”