Türkmeniň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň sungat eserlerinden amaly-haşam sungatyna degişli göçme sergi gurnaldy.