Hormatly Prezidentimiziň döwletli ýolbaşçylygynda asuda diýarymyzyň her bir güni taryhy ösüşlere beslenýär. 2023-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistan-ÝUNESKO: abadançylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly dabaraly maslahat geçirildi.