Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri netijesinde ýurdumyzda ylym - bilim ulgamynda uly ösüşler gazanylýar.Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde ,,1-nji sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar güni'' mynasybetli ,,Bilim üstünligiň açarydyr'' atly sergi gurnaldy.