Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan bagtyýarlygyny äleme aýan edýär. Garaşsyzlyk ýyllary içinde gazanylýan ajaýyp üstünlikler ýetilýän belent sepgitler halkymyzyň göwün guşyny ganatlandyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwlet galamyndan dörän ajaýyp eseleri görüm görelde mekdebidir.