Milli Liderimiz, Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz halkymyzyň ruhy isleglerine we barha ösýän medeni gyzyklanmalaryna, milli medeniýetimize we sungatymyzyň aýratynlyklaryny halka ýaýmaga zerur şertleri döredýär. Türkmen halkymyzyň taryhynda, medeniýetinde we sungatynda ajaýyp orun alan gadymdan galan ussat halypa suratkeşleriň ýerine ýetiren ajaýyp nakgaş eserleri uly gözellige mynasypdyr.