Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasynda aýawly saklanylýan türkmen halkynyň baý medeni mirasyny görkezýän gymmatlyklardan düzülen göçme sergi gurnady.
Ozalky sahypa Indiki sahypa