Türkmen döwlet Maliýa institutynda göçme sergi.

2024-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmen döwlet Maliýa institutynda «Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyz bilen baglanşykly göçme sergi gurnaldy. Sergi muzeýimiziň gaznasyndan birnäçe halypa we ýaş suratkeşlerimiziň mundan başgada heýkeltaraşlarymyzyň eserleri bilen sergilendi. Sergä gatnaşan talyp ýaşlarymyz Hormatly Prezidentimize ýüreklerinden çykýan alkyşlaryny aýytdylar.
Ozalky sahypa Indiki sahypa