Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde her ýyly döwrebap atlandyrmak asylly däbe öwrüldi.