Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwriniň her bir güni bagtyýarlyga beslenýär. Eziz topragymyzdan önýän gök bakja önümlerimiz şirinden-şeker datly gawundyr, garpyzlarymyz döwletli saçaklarmyzyň bezegi bolmak bilen halkymyzyň bolelin ýaşaýşyndan habar berýär.
Mukaddes topragymyzda önýän galla we gök bakja önümlerimiz ata watanmyzyň, ene topragymyzyň berekediň we bolçulygyň mekanydygyndan habar berýär. Babadaýhanyň alyn deriniň çeken zähmetiniň miwesi bolan bereketli hasylyň toýy ýurdumyzda uly dabara bilen bellenilýär.