Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oňyn syýasatlary netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. „Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ ýylynda medeniýet we sungat işgärleri döredijilikli zähmet çekýär. Bahar paslynyň ilkinji günlerinde „ Halkara zenanlar güni“ mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde baýramçylyk dabaralary ýokary derejede bellenip geçilýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda milli şekillendiriş sungatynda hem uly ösüşler gazanylýar.