«Mähriban eneler» bäsleşik

Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň Ilkinji zenanlar guramasynyň geçirmeginde «Mähriban eneler» atly wideo rolik bäsleşigi geçirildi. Bäsleşik muzeýiň bölümleriniň arasynda geçirildi. Bäsleşigiň şertine laýyklykda türkmen zenanlarymyza bolan söýgini, hormatyny, mukaddes sarpasy beýan edildi. Bäsleşikde ýeňiji bolan bölümler sowgatlar bilen sylaglandylar.
Ozalky sahypa Indiki sahypa