Göçme sergi

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznahanasyndaky gymmatlyklardan düzülen göçme sergi gurnady. Sergide ussat suratkeşleri Ý.Annanurowyň «Baýrak gazanan», Ý.Adamowanyň «Güllemek», Ý.Grişiniň «Natýurmort», A.Ataýewiň «Gopuzçy gyz», S.Artykmämmedowyň «Dutarçy», M.Ataýewanyň «Hereket» ýaly birnäçe eserler görkezildi.
Ozalky sahypa Indiki sahypa