Göçme sergi.

Halkara zenanlar güni mynasybetli, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde baýramçylyga bagyşlanyp Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi muzeý gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergi gurnady. Sergide halypa suratkeşler A.Hajyýew,Ý.Adamowa, Ý.Grişin, Ý.Annanurow başga-da birnäçe ussat halypalaryň eserleri sergilendi.Dabara gatnaşanlar asuda Watanmyzy uly ösüşlere besleýän Gahryman Arkadagymyzyň , Arkadagly Serdarmyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw etdiler!
Ozalky sahypa Indiki sahypa