Mekan köşgi

Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi muzeý gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergisini gurnady. Sergide halypa ussat suratkeşler A.Saurow, A.Ataýew, J.Jumadurdyýew ýaly suratkeşleriň eserleri sergilendi.
Ozalky sahypa Indiki sahypa