«Ganatly bedewlerimiz-milli buýsanjymyz» atly döredijilik bäsleşigiň jemi

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi bilelikde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli «Ganatly bedewlerimiz-milli buýsanjymyz» atly döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň jemi Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirildi. Bäsleşige gatnaşyp ýeňiji bolanlara hormat haty, sowgatlar bilen sylaglandylar.
Ozalky sahypa Indiki sahypa