«Ak şäherim Aşgabat» atly göçme sergi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirildi. Serginiň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznasyndaky gymmatlyklardan düzülen göçme sergi gurnady. Sergide Türkmenistanyň halk suratkeşi Ý.Annanurowyň «Maşgala», A.Atakgaýewiň «Magtymguly», Ş.Muhammetberdiýewiň «Bagşy zenan», A.Taganowyň «Bezeg güldan», Ç.Durdyýewiň «Adat» ýaly birnäçe ajaýyp eserler görkezildi.
Ozalky sahypa Indiki sahypa