«Medeni syýasat» gepleşik

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Medeni syýasat» atly tegelek stol ýazgysy geçirildi. Gepleşikde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň hünärmenleri Söýün Sähetgylyjow, Aýgül Bekmiýewa çykyş etdiler. Gepleşigi “Altyn asyr” teleýaýlymynyň redaktory Döwran Joraýew alyp bardy we “Altyn asyr Türkmenistan” teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edildi. Ýazgyda türkmeniň alkyldary beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna görülýän taýýarlyk dogrusynda, şekillendiriş sungatynyň dost-doganlyk sergileriniň geçirilişi dogrusynda söhbetdeşlik geçirildi.
Ozalky sahypa Indiki sahypa