«Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysy

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň Ilkinji Zenanlar gurmasy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysy geçirildi. Geplşik “Miras” teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edilip, şol teleýaýlymyň alyp baryjysy Aýna Geldimyradowa alyp bardy. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiň baş hünärmeni Aýgül Bekmiýewa, Türkmen halysynyň milli muzeýiniň hünärmeni Jahan Gurbanowa gepleşikde çykyş etdiler. Türkmen halkynyň haly sungaty öz gözbaşyny gadymy eýýamlardan alyp gaýdyp, halkyň mirasy, milli däp-dessurlary bilen berk baglanşyklydygy dogrusynda söhbetdeşlik geçirildi.
Ozalky sahypa Indiki sahypa