GEÇEN SERGILER                    17.05.2021                    

«Aşgabat – gülleýişiň şäheri»

               

                             


                    15.05.2021                    

Türkmenistanyň halk suratkeşi Işanguly Işangulyýewiň “Türkmenistan – ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar” atly döredijilik sergisi

               

                             


                    12.05.2021                    

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi we maslahat

               

                             


                    11.05.2021                    

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda gurnalan göçme sergi